Historie

2019 Birthe Womb-Olsen Gymnastik
2018 Anne Marie Marker og Brian Hansen Badminton, Skytter og alt det løse
2017 Claus Ellekjær Gymnastik, Multi Kidz
2016 Ann Sofie og Michael Fodbold
2015 Stina og Thomas Fitness
2014 Finn Nielsen Pavillon
2013 Pernille & Tonni Mogensen Håndbold-Fodbold + det løse
2012 Knud Kofoed Fodbold
2011 Mogens Christiansen Alt
2010 Karina & John Engel Gymnastik-Håndbold + det løse
2009 Linda Lassen Gymnastik
2008: Anette Hansen Fodbold
2007: Britta Koefoed Simonsen Festudvalg
2006: Bente Hellisen Festudvalg mm.
2005: Robert Hansen Kasserer
2004: Marianne Jensen Gymnastik
2003: Rosa Andersen Gymnastik
2002: Søren & Marianne Clausen Skytter (Landstævne)
2001: Therese Kofoed-Nielsen Bordtennis
2000: Jørn og Dorthe Jørgensen Skytter
1999: Liselotte Pedersen Gymnastik
1998: Trine Kofoed Festudvalg/Fodbold
1997: Torben Jensen Fodbold
1996: Anders Kofoed Bordtennis, Løbeklubben
1995: Frank Jensen Fodbold
1994: Kai, Vinnie & Niels Festudvalget
1993: Rasmus Åsted Skytter
1992: Ulla, Vibeke, Hjarne Børneidræt
1991: Hans Sassersen Badminton
1990: Betty Christiansen Hovedbestyrelsen, gymnastik
1989: Trine Marcher Bordtennis
1988: Ole Olsen Banko
1987: Tom Andersen Håndbold
1986: Mogens Christiansen Festudvalget
1985: Arne Olsen Banko
1984: Per Thomasen Håndbold
1983: Arne Andersen Festudvalget