Østermarie Idræts Forening

11. Kreds

hoenen

Kommende arrangementer

Ingen begivenheder

Årets ØIF´er 2007.

 

Siden 1983 har vi hvert år udnævnt en årets ØIF´er, og det skal vi også i år. Vi har ikke nogen nedskrevet regel om hvordan vi skal udpege den person vi finder fortjent til denne udnævnelse. Prisen har tidligere gået til ledere og trænere som igennem en årrække har gjort en stor indsats i foreningens arbejde. Prisen er også tildelt personer som har ydet en særlig indsats i forbindelse med en speciel begivenhed. Der er også eksempler på at aktive idrætsudøvere, som har gjort sig særligt bemærket er blevet tildelt prisen.

 

Igen i år er valget faldet på en person, der gennem en lang årrække har udført et stort stykke arbejde. Hun har siden sin pureste ungdom taget del i arbejdet – både som aktiv, som træner i forskellige sportsgrene, men også i forbindelse med fester og andre arrangementer. Hun er stadig meget aktiv selvom hun, da vi for nogle år siden nedlagde vores festudvalg, ikke længere beklæder nogen officiel post i vores forening, og jeg tror jeg skal lede længe efter nogen som vil sige at de ikke har kunnet få hjælp til en opgave af hende. Hun er stadig én af flere nøglepersoner ved vores Party-show, men hun går ikke af vejen for mange andre opgaver.

 

Vi finder det derfor på høje tid at udnævne Britta Koefoed Simonsen til årets ØIF´er 2007:

 2007

Britta, jeg vil gerne på hele bestyrelsens vegne udtrykke vores store tak for dit mangeårige arbejde for foreningen, samtidig med at vi håber at du kan findes i vores rækker af frivillige ledere mange år endnu.

 

Derfor vil jeg samtidig med jeg overrækker denne vandrepokal samt et gavekort fra Baltic Sea Glass ønske dig mange gange tillykke med udnævnelsen til årets ØIF´er 2007.

Opråb til alle i Østermarie Håndbold!!! Kære alle i Østermarie Håndbold Så er det nu I skal [ ... ]

Læs mere...