ØIF – Fitness

Regler

§1. Oprettelse af medlemskab

Personer over 13 år kan oprette medlemskab til ØIF-Fitness.

Oprettelse af et medlemskab foregår ved personlig fremmøde i træningslokalet i den officielle vejleder tider for nye medlemmer. (Offentliggøres ved opslag og på foreningens hjemmeside). Ved medlemsoprettelse indkræves persondata, herunder adresse, mailadresse, telefonnummer, fødselsdata og eventuelle kontooplysning til brug ved senere PBS-oprettelse.

Ved indmeldelse får du udleveret ordensregler for ØIF-Fitness, medlemsbetingelser, samt adgangskode. Derudover bliver du instrueret i brugen af maskinerne, hvorefter du har fri adgang til træningscentret i dets åbningstid. Det forudsættes at du har sat dig ind i reglerne for medlemskab i ØIF Fitness og brugen af træningscentret.

Ved oprettelsen betales kontingentydelsen via ØIF´s hjemmeside, som skal være betalt inden 5 dage. Hvis betalingsfristen overskrides annulleres den udleverede kode, og adgang til træningscentret er dermed forhindret.

Ved indmeldelse i ØIF Fitness accepteres de til enhver tid gældende medlemsbetingelser. Ethvert oprettet medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre.

§2. Medlemsdemokrati

ØIF Fitness er en afdeling under ØIF/11. kreds og er dermed underlagt de til enhver tid gældende vedtægter. ØIF Fitness styres af en afdelingsbestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges på ØIF´s generalforsamling.

§3. Adgangskontrol

ØIF-fitness er udstyret med adgangskontrol og kameraovervågning. Udenfor bemandingstiden er der kun adgang for medlemmer med et gyldigt medlemskab. Medlemmet skaffer sig adgang til centret ved hjælp af den udleverede pinkode. Alle skal lukkes ind hver sig ved brug af egen personlige kode. Det koster kr. 500,- at lukke andre ind via sin kode – også selv om de er medlemmer. Udlevering af sin personlige kode til andre betragtes som groft misbrug og vil medføre udelukkelse af foreningen. Der rejses erstatningskrav svarende til 3 mdr. kontingent. Adgangsreglerne håndhæves gennem stikprøvekontrol i træningscentret samt ved gennemgang af videoovervågningen.

§4. Kontrol af ID og pinkode

Pinkode benyttes som “nøgle” for at give adgang til centret. Det er strengt forbudt at udlevere pinkode til andre eller at lukke flere personer ind på samme pinkode. Træningscentret er underlagt stikprøvekontrol, hvor de uddannede instruktører tjekker, om folk ulovligt træner uden medlemskab. Alle besøgene er derfor forpligtet til at fremvise legitimation for at dokumentere et medlemskab. Hvis personer træner uden medlemskab i centret, vil der blive rejst erstatningskrav på kontingent svarende til 3 mdr. medlemskab. Medlemmer der gentagene gange lukker andre ind eller udleverer sin personlige kode til andre udelukkes fra foreningen.

§5. Varighed

Medlemskaber er kontinuerlige medlemskaber, der løber indtil de opsiges. Indtil der bliver etableret elektronisk betaling via vores hjemmeside. Det nye kontingent skal være betalt inden ny periode begynder. I modsat fald bliver pinkoden annulleret og adgang til træningscentret dermed forhindret. Medlemskab kan tegnes for forskellige varigheder, men er altid baseret på hele måneder. Man kan betale for 1 måned, eller benytte sig af fælles kontingent. Priserne er differentieret med rabat afhængig af varighed af medlemsskabet. Priserne vil være tilgængelige på vores hjemmeside.

Medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Ubrugte medlemskaber kan ikke refunderes.

§6. 

 

§7. For sen betaling

Betales det løbende kontingent ikke til den aftalte tid (den 1. i måneden), udsendes straks en betalingspåmindelse til medlemmet, via mail eller sms. Hvis medlemmet ikke betaler senest 5 dage efter den angivne dato, pålægges medlemmet et rykkergebyr på kr. 100,- sammen med 2. og sidste rykker. Hvis medlemmet ikke betaler rykker 2 senest 5 dage efter den angivne forfaldsdato, annulleres pinkoden og adgang til træningscentret er ophævet. Et medlem som er blevet nægtet adgang til centret på grund af manglende betaling, kan først opnå medlemskab og adgang når al skyldig kontingent er indbetalt.

§8. Ændring af medlemsbetingelser
ØIF Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 1 måned, herunder prisændringer. ØIF Fitness har dog ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglementet, lokaler, udstyr og åbningstider med 1 uges varsel. Alle ændringer oplyses på ØIF´s hjemmeside samt opslag i træningscentret. Det er medlemmernes eget ansvar at holde sig ajour med kommende ændringer.

§9. Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af ØIF Fitness instruktører, skal altid følges. Ordensregler findes på ØIF´s hjemmeside samt ved opslag i træningscentret

§10. Udelukkelse af medlem

I tilfælde af misbrug af inventar og træningsudstyr, brud på ordens- og adgangsregler, mistanke om dopingmisbrug og/eller positiv dopingprøve kan ØIF Fitness straks ophæve medlemsskabet og inddrage pinkode.

Ved mistanke om dopingmisbrug og/eller positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra træning i ØIF Fitness i en periode på minimum 2 år. Nægter medlemmet at lade sig dopingteste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve.

§11. Værdigenstande / ansvar

ØIF Fitness anbefaler, at værdigenstande ikke medbringes til træningen. ØIF Fitness er ikke erstatningsansvarlig for tyveri eller tingskade. Ophold og benyttelse af faciliteter foregår på eget ansvar, og det anbefales desuden, at man ikke træner alene i centrene således, at der altid er nogen, der kan hjælpe såfremt noget skulle gå galt.

§12. Behandling af udstyr

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til. Håndvægte skal have gulvkontakt, før man slipper. Husk altid at lægge udstyret på plads efter brug. Maskiner skal evt. rengøres efter brug hvis nødvendigt.

§13. Beklædning

Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop, og hvis du ønsker at træne i undertrøje, skal den dække brystkassen. Det er ikke tilladt at træne kun iført sports-bh.

§14. Musik/Mobil

Hvis du vil høre musik i træningscenteret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el. lign. Mobilsamtaler skal begrænses.

§15. Barnevogne/Stor Bagage

Det er tilladt at medbringe barnevogn eller anden stor bagage i træningscentret, under forudsætning af at det ikke forhindrer fri adgang til maskinerne for øvrige brugere, eller i øvrigt er til gene. Der må ikke stille barnevogne eller bagage så det generer adgangs og flugtveje.

§16. Omklædningsfaciliteter

ØIF Fitness tilbyder faciliteter til let omklædning, men ikke bad. Omklædning må ikke finde sted i træningslokalet.

§17. Åbningstider

Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at træningscentret ikke må benyttes før åbningstid og skal forlades ved lukketid. Enhver der forlader træningscentret som sidste person, skal sørge for at vinduer er lukket og døren låses.