← Tilbage til nyheder

Stort tillykke: Årets ØIF´ere 2022

feb 6, 2023

Ved årets generalforsamling blev Heino og Linda Kjær-Pedersen udnævnt til årets ØIF´ere 2022.

Linda og Heino ved overrækkelsen


Heino og Linda har udført og udfører utroligt mange opgaver for vores forening som frivillige. Derfor fik de som årets ØIF´er overrakt vandrepokal og gave, og fik blandt andet disse ord med af formanden:
Heino har været næstformand i 10 år. I mange år var du med i Party-udvalget og under byggeriet af foreningens pavillon og materialeskur mødte du hver gang. Du styrer udlejningen af Pavillonen, du er med i Loppemarkedsudvalget, du sidder i halbestyrelsen, du er fodboldtræner og du er også træner på vores Parkourhold.
Linda, du er med i loppemarkedsudvalget, du er med i Partyudvalget, du var en af initiativtagerne til vores tidligere Børne party. Du var tit med, sammen med jeres børn, når Heino mødte op for at bygge på Pavillonen, og endelig er du nu formand for Gymnastikafdelingen.
Linda og Heino, jeg vil derfor gerne på hele bestyrelsens vegne udtrykke vores store tak for jeres kæmpe indsats for foreningen gennem de sidste mange år, og glæde os over, at vores frivillige er villige til at yde en så målrettet og koncentreret indsats for at bevare en forening. Samtidig håber vi, at I kan findes i vores rækker af frivillige mange år endnu.
Derfor vil jeg samtidig overrække denne vandrepokal samt en gave, og ønske jer mange gange tillykke med udnævnelsen til årets ØIF´ere 2022.

Se også omtale i Bornholms Tidende