← Tilbage til nyheder

ØIF Floorball

nov 22, 2023

Nye aktiviteter giver flere medlemmer.

I ØIF har vi altid bakket nye initiativer op – og nyeste skud på aktivitetslisten i ØIF er Floorball. Siden foråret har den nye afdeling været i gang, i første omgang med lånt udstyr. Vi har derfor ansøgt foreningspuljen fra DGI/DIF om tilskud til at indkøbe vores eget udstyr – og har været så heldige at modtage et tilskud på de ansøgte 40.000 kroner. Det dækker cirka halvdelen af udgifterne til at starte op, resten finansierer ØIF selv.

Den nye afdeling har også fået en ny spillerdragt, sponsoreret af Knudsker El. De er således klar til at spille kampe mod andre hold fra øen.

ØIF har gennem de sidste 30 år i gennemsnit haft 750 medlemmer hvert år. I 2014, hvor vi startede vores Fitness-afdeling toppede medlemstallet på 894 personer. I 2021, hvor coronaen herskede faldt vores medlemstal til 471. Det ønskede vi ikke bare at acceptere, så vi lagde en plan for at vende tilbage til det normale medlemsantal. Det er lykkedes. I 2023 er vi 785 medlemmer, altså et pænt stykke over gennemsnittet for de sidste 30 år.

I kølvandet på corona og den store medlemsnedgang, besluttede vi at indføre ”fælleskontingent”, med det formål at få flere til at dyrke idræt i ØIF. Samtidig vedtog vi en betragtelig nedslag i priserne for vores kontingent, således man nu kan deltage i alle vores aktiviteter for en pris på max 300 kroner om året. Der er dog en merbetaling for aktiviteterne fitness og svømning. Det øgede medlemstal har bevirket at nedgangen i kontingentindtægterne ikke er blevet så store som vi forventede, selvom der er en nedgang.

Vores medlemmer er rigtig gode til at melde sig som frivillige ved vores indtægtsgivende arrangementer, såsom Loppemarked og Party-Show, og dermed kan vi udligne nedgangen i indtægterne ved kontingent. Så længe vores medlemmer er villige til at være frivillige – kan vi fortsætte med vores billige fælleskontingent – og dermed ser vi frem til at fortsætte vores medlemsfremgang, meget gerne ved at udvide vores tilbud med nye aktiviteter.