ØIF Generalforsamling


05/02/2023

ØIF/11.Kreds afholder Generalforsamling

      Søndag d. 5/2 - 2023 kl. 10.00

i Østermarie Hallens Cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Hilsen Bestyrelsen

View full calendar